Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Provozovatelem internetového obchodu je UNIVERSUM s.r.o. UNIVERSUM s.r.o. se sídlem Humenná 38, 625 00 Brno, IČ: 49976231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 14046 tímto vyhlašuje s platností od 27.12.2016 tyto obchodní podmínky pro prodej zboží UNIVERSUM prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.universum-lepidla.cz.
Kontaktní údaje: telefon: 547223600, mail: kontakt@universum-lepidla.cz

2. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností UNIVERSUM s.r.o. (dále jen prodejce) a jeho zákazníky při prodeji zboží ze strany prodejce. Práva a povinnosti z nich vyplývající jsou závazná pro prodejce i zákazníky. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává zboží na základě její objednávky. Objednávkou se rozumí dokument zaslaný elektronickou formou prodejci, specifikující objednané zboží. Objednávka může být učiněna také ústně. Obchodní podmínky jsou závazné od té doby, kdy zákazník vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy kdy prodejce přijme objednávku učiněnou zákazníkem.

3. Objednání zboží
Každá objednávka uskutečněna na www.universum-lepidla.cz je považována za závaznou. Kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Zákazník je povinen sdělit prodejci dodací a fakturační adresu, pokud jsou odlišné a telefonický kontakt. 

4. Zrušení objednávky
UNIVERSUM s.r.o. může zrušit objednávku s udáním důvodu.

5. Ceny – platební podmínky
Všechny uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH a balného.
Způsob platby za zboží:
- hotově ve společnosti UNIVERSUM s.r.o.
- dobírka - za zboží platíte při převzetí zásilky

6. Dodání a doprava zboží
Právní vztah mezi prodejcem a zákazníkem vzniká okamžikem převzetí objednávky od zákazníka prodejcem. Vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží na místo doručení a povinnost zákazníka zaplatit cenu za dodané zboží a převzetí doručovaného zboží. Pokud zákazník odmítne převzít zboží, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží na skladě.  

7. Výměna zboží
Výměna zboží po otevření obalu není možná.