Lepidlo UNIVERSUM 10 g

Lepidlo UNIVERSUM 10 g

14 EUR

Lepidlo UNIVERSUM - na dřevo, kov, hliník, porcelán, sklo, PMMA, gumu, PVC, kůži, ABS, luran, ocel a jiné.
viac informácií


Kat.čísloUNI-02-karta
cena14 EUR
cena bez DPH 20%11.67 EUR
Existuje viac variantov, možnosti nákupu nájdete na konci tejto karty

Upozornění:Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) 1272/2008 CLP

Popis

Základní látkou je ethyl-2-kyanakrylát na technicky nejvyšším možném stupni destilace, ustálený proti vysychání.

Využití

 • v průmyslu - automobily, motocykly, lodě, letadla, elektronika, elektrika, měřící a regulační technika, jemná mechanika, optika, hodinářství, zlatnictví, bižuterie, kancelářské stroje, lékařská technika, zubní laboratoře, nástrojařství, zpracování kovu, zpracování umělé hmoty a gumy
 • na zahrádce
 • v domácnosti
 • v dílně

Oblasti lepící techniky

 • elasticita lepených spojů
 • ekologická a toxická nezávadnost
 • neohraničené kombinační možnosti
 • odolnost proti vodě a chemikáliím
 • rychlé vytvrzování
 • tepelná stálost mrazuvzdornost -35 až +165 °C

Technické informace

Díky možnosti spojení téměř všech materiálů poskytuje lepidlo nesčetné možnosti použití v téměř všech průmyslových a řemeslnických odvětvích.

Tak se používají tato jednosložková lepidla například:

 • v elektronickém a elektrickém průmyslu
 • v měřící a regulační technice
 • v průmyslu jemné mechaniky, v optickém a hodinářském průmyslu
 • v průmyslu zpracujícím umělé hmoty a gumu
 • v průmyslu kancelářských strojů
 • v přístrojovém, automobilovém, loďařském a leteckém průmyslu
 • ve zlatnictví při výrobě šperků, bižuterie
 • v kovozpracujícím a nástrojařském průmyslu (např. jako montážní pomoc při výrobě různých dílů, lepení gumových profilů, silně namáhaných gumových a kovových těsnění a trvalých šroubových spojení na kovech i na umělých hmotách)
 • v lékařské technice a zubních laboratořích
 • také se používá v oboru "udělej si sám"

Chemická charakteristika

Jednosložkové lepidlo na bázi: ethyl-2-kyanakrylát
Forma: vysoce tekutá
Barva: čirá, bezbarvá
Zápach: slabý, charakteristický

Fyzikální vlastnosti lepidla v nevytvrzeném stavu 

Změna skupenství: polymerizace vlhkostí vzduchu nebo alkalicky reagujícími substancemi
Hustota (20°C): 1,05 g/cm3
Viskozita (20°C): 30mPa.s
(ČSN 640346, dle Brookfielda vřeteno 3100 ot./min.)
Rozpustnost: ketony, estery (např. aceton, etylacetát)
Bod vzplanutí: 87 °C

Fyzikální vlastnosti lepidla ve vytvrzeném stavu

Bod měknutí: 165 °C
Index lomu: 1,49 nD20
Dielektrická pevnost: 11,6 kV/mm
Vnitřní odpor: 5,37*1014 Ohmů cm
Dielektrická konstanta při 1 MHz: 5,4
Tepelná vodivost: 0,2 W/m*K
Pevnost ve smyku při 20°C: 27 N/mm2
Teplotní odolnost: -30 °C až +100 °C
Rozpustnost: dimetfylformamid, acetonitril, dimetylsulfoxid, alkálie, krátce po vytvrzení estery (etylacetát) a ketony (aceton)

Skladování

Skladovat v dobře uzavřených obalech, chránit před párou, teplem a slunečními paprsky, na chladných místech při teplotách 0 °C až 10 °C.

Ochranná opatření

Kyanakrylát. Nebezpečí! V sekundě slepí pokožku a oční víčko. Nesmí přijít do rukou dětem!
Osobní ochrana očí: doporučena
rukou, dechu, jiná: není nutná

Opatření při nehodách a požáru 

Po rozlití (vytečení): polymerizovat vodou nebo zásadou, potom mechanicky odstranit
Hasící prostředek: CO2, voda, pěna, suché prostředky

Toxikologické údaje

Při zacházení s lepidlem nejsou známy po dlouholetých zkušenostech zdraví škodlivé účinky.

Ekologické údaje

Lepidlo je ekologicky nezávadné.

Obezřetná opatření

Na základě dlouholetých zkušeností se neočekávají žádné škody na zdraví při styku s lepidlem. Vzhledem k vlastnímu zápachu lepidla je záhodno se postarat o dostatečné proudění vzduchu v pracovní místnosti. Při nepříznivých podmínkách doporučujeme do pracovních prostor instalovat odsávací zařízení.

Při zasažení očí působením slz oči ztuhnou. Při této polymerační reakci se uvolní teplo, které lehce zasáhne horní víčko. Tím nastane v prvních minutách krátká palčivá bolest. Oko se musí ihned vypláchnout vhodným očním roztokem a následovně ošetřit protizánětlivou emulzí. Poté je třeba v každém případě vyhledat lékaře Na základě dosavadních zkušeností se pokožka regeneruje během několika dnů a nezůstávají trvalé následky vady zraku.

Protože lepidlo drží i na pokožce, zabraňte pokud možno plošnému potřísnění lepidlem. Ruce očistíme vodou a mýdlem, pastou na ruce nebo pemzou a namastíme dobrým krémem.

PŘEDPISY

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR
UNIVERSUM s.r.o.


Možnosti nákupu

Lepidlo UNIVERSUM 10 g

Lepidlo UNIVERSUM 10 g

Lepidlo UNIVERSUM - na dřevo, kov, hliník, porcelán, sklo, PMMA, gumu, PVC, kůži, ABS, luran, ocel a jiné.

GHS07 - dráždivé látky: ANO, Upozornění:: Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) 1272/2008 CLP
cena: 14 EUR
cena bez DPH 20% 11.67 EUR
 ks

Lepidlo UNIVERSUM 10 g

Lepidlo UNIVERSUM 10 g

cena: 14 EUR
cena bez DPH 20% 11.67 EUR

Množstevní sleva

Počet kusůCena včetně DPH 20%
1012.60 EUR
10010.32 EUR
 ks

Lepidlo UNIVERSUM 10 g + náhradní špička

Lepidlo UNIVERSUM 10 g + náhradní špička

cena: 14 EUR
cena bez DPH 20% 11.67 EUR

Množstevní sleva

Počet kusůCena včetně DPH 20%
1012.60 EUR
10010.32 EUR
 ks